Ida & Eva

 

Ida 


Ansvarig för verksamheten på gården, alla djur och lektioner. Önskar att dygnet hade fler timmar så att jag hinner med allt jag vill göra!

Utbildad ridledare och handikappledare steg I-III. Läst kurser i användning av häst i vård och socialt arbete från Malmö högskola och studerar nu till arbetsterapeut med målsättning att senare jobba med hästunderstödd terapi.

 

Eva

Startade upp verksamheten på Sundet och har alltid jobbat för att ALLA har rätt till en aktiv fritid. Har bott i Skåne ett par år men är nu tillbaka i Dalarna och kommer att ses mer på Sundet framöver.